Είστε εδώ

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των μαθημάτων για εκμάθηση της ύλης του CCNA αποτελείτε από 33 2ώρα μαθήματα. Η γλώσσα των μαθημάτων είναι η Ελληνική ή η Αγγλική, ανάλογα με την προτίμηση των μαθητών. Χρειάζεται καλή γνώση της Αγγλικής γώσσας παρόλα αυτά, διότι όλη η αναγκαία βιβλιογραφία για μελέτη είναι στα αγγλικά, καθώς και όλα τα βοηθήματα που προσφέρουμε.
Για τη σειρά των μαθημάτων μας ακολουθούμε τη δομή του βιβλίου Official certification Guide, του εκδοτικού οίκου Cisco Press, και στην αρχή θα καλύψουμε την ύλη για την εξέταση του CCENT:

Θέματα ICND1 που θα καλυφθούν στα μαθήματα μας:

 1. Εισαγωγή στον κόσμο της Cisco
 2. Στρώματα Δικτύων, Network Stacks, Στρωματική προσέγγιση
 3. Δίκτυα Ethernet και έννοιες του Ethernet
 4. Έννοιες και τεχνολογίες δικτύων μεγάλης εμβέλειας
 5. IP διευθυνσιοδότηση, θεωρία και πρακτική
 6. Έννοιες Switching
 7. Χειρισμός συσκευών Cisco
 8. Ρυθμίσεις/προγραμματισμός των Cisco switches
 9. Επίλυση προβλημάτων σε τοπικά δίκτυα Cisco έννοιες και χρήση CDP
 10. Θεωρία ασύρματων δικτύων
 11. IP subnetting & προχωρημένη διευθυνσιοδότηση IP
 12. Χειρισμός/λειτουργία δρομολογητών Cisco
 13. Έννοιες δρομολόγησης πακέτων – Στατική Δρομολόγηση – Ρύθμιση πρωτοκόλλου RIP
 14. RIP – πρακτική και επίλυση προβλημάτων
 15. Τεχνολογίες δικτύων μεγάλης εμβέλειας – NAT-PAT-DHCP-SDM

Σε αυτό το σημείο οι μαθητές μας θα έχεουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν την εξέταση CCENT, αφού σε αυτή τη φάση θα έχουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να περάσουν αυτή την εξέταση.
Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τα θέματα της εξέτασης ICND2:

 1. Εικονικά τοπικά δίκτυα (VLANs) και έννοιες Trunking
 2. Πρακτική στην Ρύθμιση VLAN και Trunking
 3. Έννοιες, θεωρία και πρακτική για το πρωτόκολλο VTP, Εισαγωγή στη θεωρία του STP
 4. Θεωρία RSTP, πρακτική στη ρύθμιση STP
 5. Επίλυση προβλημάτων στο Layer 2, επανάληψη της δρομολόγησης IP πακέτων
 6. Router-on-a-stick, VLSM, Στατική δρομολόγηση, δευτερεύοντες διευθύνσεις IP
 7. Λίστες ελέγχου πρόσβασης IP ACLs (θεωρία, εισαγωγή & συντακτικό εντολών)
 8. ACL πρακτική & επίλυση προβλημάτων στην επιλογή διαδρομής δρομολόγησης (ping, traceroute)
 9. Θεωρία Πρωτοκόλλων δρομολόγησης
 10. Έννοιες OSPF, βασική ρύθμιση και υλοποίηση
 11. πρακτική στην υλοποίηση OSPF (πολλαπλές περιοχές, κόστος ακμών, Auto-BW), έννοιες EIGRP
 12. Ρύθμιση, υλοποίηση και επίλυση προβλημάτων σε δίκτυα EIGRP
 13. Σημειακές Ζευξεις WAN, θεωρία PPP, PPP και CHAP πρακτική ρύθμισης
 14. Έννοιες Frame Relay, (LMI, DLCI,PVC, δίκτυα NBMA, FECN, BECN, DE bits)
 15. Πρακτική ρύθμισης και υλοποίησης Frame Relay(σημείο-προς-σημείο, πολυσημειακό Frame Relay ) & επίλυση σφαλμάτων σε δίκτυα Frame Relay
 16. Θεωρία Εικονικών ιδιωτικών δικτύων
 17. Έννοιες NAT και πρακτική ρύθμισης του NAT από τη γραμμή εντολών (CLI)
 18. Θεωρία IPv6 και πρακτική ρύθμιση

Με το πέρας των μαθημάτων, οι μαθητές δίνονται ένα χρονικό διάστημα (2-4 εβδομάδες), και μετά ακολουθούν 2 επαναληπτικά μαθήματα για τελική προετοιμασία για την εξέταση.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer